Amdanon/About

Mae Cangen Llundain Plaid Cymru yn gagen gyda hanes hir o gwneud cyfraniad pwysig i weithgareddau’r Blaid.  Hi yw cangen ail hynaf y Blaid i gyd.  Rydyn dal i fynd o nerth i nerth, gyda thrafodaeth fwyiog yn ein cyfarfodydd, ymweliadau gan AS ac ACau ac eraill, cyfraniadau pwysig tuag at ddatblygu polisi a chefnogaeth i’n cyd-Bleidwyr yn yr aetholaethau yng Nghyrmu.

Plaid Cymru London Branch – the second oldest in the whole party – has a long history of important contributions to Plaid Cymru’s activity.  We are still going from strength to stregth with lively discussion in our meetings, visits from MPs, AMs and others, important contributions to policy development and support for fellow Party members in constituencies in Wales.

add another page.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s