Cyfarfod Blynyddol 2019 AGM

Ein cyfarfod nesaf fydd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar Nos Fercher, 19fed Mehefin 2019, 7.30 yr hwyr (Canolfan Cymry Llundain, ystafell i’w chadarnhau).

Yn ystod y cyfarfod, ceir adroddiadau blynyddol gan eich swyddiogion a chynhelir etholiadau ar gyfer swyddogion y Gangen (2019-20) (gwahoddir enwebiadau gan aelodau yn ystod y cyfarfod.  Mae angen eilio bob enwebiad cyn y bleidlais).  Byddwn yn edrych ymlaen a chynllunio at y flwyddyn i ddod.

Our next meeting will be the Annual General Meeting on Wednesday 19th June 2019 (London Welsh Centre, room to be confirmed).   During the meeting, the current officers will deliver their annual reports and there will be elections for the 2019-20 branch officers (nominations will be invited during the meeting, each nomination requires seconding before we vote).  We’ll be looking ahead and planning for the year to come.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s