Monthly Archives: April 2018

Diweddariad/Update: Cyfarfod Cangen Ebrill/Mai 2018 April/May Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 9fed Mai 2018, 19:30, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd.  Dalier sylw, na fydd cyfarfod bellach ar 11eg Ebrill.  Am ragor o fanylion, cysyllter â’r ysrifennydd. Our next meeting will be held on Wednesday 9th May 2018, 19:30, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment