Monthly Archives: July 2017

Cyfarfod Cangen Gorffennaf 2017 Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 12 Gorffennaf 2017, 19:30, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd. Our next meeting will be held on Wednesday 12 July 2017, 19:30, London Welsh Centre Gray’s Inn Road.

Posted in Uncategorized | Leave a comment