Monthly Archives: May 2017

Cyfarfod Blynyddol 2017 AGM

Ein cyfarfod nesaf fydd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar Nos Fercher, 14fed Mehefin 2017, 7.30 yr hwyr (Canolfan Cymry Llundain). Yn ystod y cyfarfod, ceir adroddiadau blynyddol gan eich swyddiogion a chynhelir etholiadau ar gyfer swyddogion y Gangen (2017-18) (gwahoddir enwebiadau gan aelodau yn ystod y cyfarfod.  Mae angen eilio … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment