Cyfarfod Cangen Mis Ebrill 2017 April Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 5ed Ebrill, 19:30, Canolfan Cymry Llundain. Mae’n bleser rhoi gwybod mai Steffan Lewis AC fydd y gwr gwadd.
Mae Steffan yn yn un o’r to newydd o wleidyddion y Blaid a chanddo syniadau clir am y ffordd ymlaen. Mae e’n siaradwr da iawn ac edrychwn ymlaen at noson fwyiog o drafod.
Dewch yn llu!

Our next meeting will be on Wednesday 5th April, 19:30, London Welsh Centre.  The Branch is pleased to announce that our special guest will be Steffan Lewis AM.
Steffan is one of the new generation of Plaid Cymru politicians and he has clear ideas about the way ahead. He’s a good speaker and we look forward to an evening of lively discussion.
All members welcome!

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s