Monthly Archives: October 2016

Cyfarfod Mis Tachwedd 2016 a Chinio Nadolig Mis Rhagfyr/November 2016 meeting and December Christmas Meal

Ein Cyfarfod nesaf:  Mercher 2il Tachwedd, 19:30, Canolfan Cymry Llundain, gwr gwadd: Hywel Williams AS.  Dewch yn llu i groesawu Hywel. Cinio Nadolig:  Mercher 7fed Rhagfyr, mewn bwyty Italianaidd (tiwb: Holborn) 19:30.  Rhagor o wybodaeth gan/enwau at yr ysgrifennydd, os gwelwch yn … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment