Monthly Archives: July 2016

Cyfarfod Cangen Medi/September 2016 Branch Meeting

Nos Fercher 7fed Medi, Canolfan Cymry Llundain, Gray’s Inn Road, 19:30: gwr gwadd – yr Athro Nigel Copner, y gwr fu bron a disoldlu Llafur ym Mlaenau Gwent yn etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol eleni, gyda chynnydd enfawr yn y gefnogaeth i Blaid Cymru. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Cenedlaethol Arbennig Special National Conference

Yn sgil y bleidlais yr wythnos ddiwethaf i adael yr UE, mae Arweinydd y Blaid Leanne Wood wedi dweud ei bod hi’n amser rhoi annibyniaeth ar yr agenda.  Cynhelir Cynhadledd Arbennig ar Orffennaf 16eg yn Theatr Halliwell, Caerfyrddin am 11am (cofrestru yn … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Gorffennaf 2016 gyda Neil McEvoy AC/AM guest speaker July 2016 meeting

Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar Nos Fercher 13 Gorffennaf, Canolfan Cymru Llundain 19:30 (Ystafell A) a’r gwr gwadd bydd Neil McEvoy AC.  Ym mis Mai, daeth Neil yn agos iawn at gipio sedd Gorllewin Gaerdydd oddi wrth Lafur ac … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment