Monthly Archives: April 2016

Cyfarfod Cangen Mis Mai 2016 May Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 11eg Mai, 19:30, Canolfan Cymru Llundain.  Dyma gyfle gwych i gnoi cil dros ganlyniadau yr etholiadau i’r Cynulliad Cenedlaethol. Our next meeting will be held on Wednesday 11th May, 19:30, London Welsh Centre.  … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Cangen Ebrill 2016 April Branch Meeting

Cyfarfod nesaf: Nos Fercher 13eg Ebrill 2016, 19:30, Canolfan Cymru Llundain. Next meeting: Wednesday 13th April 2016, 19:30, London Welsh Centre. Croeso i’n holl aeloadau, hen a newydd! Welcome to all members, old and new!

Posted in Uncategorized | Leave a comment