Monthly Archives: March 2015

Cyfarfod Cangen Ebrill 2015 April Branch Meeting

Nos Fercher 1af Ebrill, 2015, Canolfan Cymry Llundain, 19:30 Wednesday 1st April, 2015, London Welsh Centre, 19:30 Dewch i drafod ar ddechrau ymgyrch etholiadol San Steffan Come to discuss as the Westminster election campaign kicks off

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Cangen Mawrth 2015 March Branch Meeting

Canolfan Cymry Llundain, Gray’s Inn Road, Nos Fercher 11eg Mawrth 2015, 19:30, yn y bar London Welsh Centre, Gray’s Inn Road, Wednesday 11th March 2015, 19:30, in the bar Croeso/Welcome!

Posted in Uncategorized | Leave a comment