Monthly Archives: June 2013

Cyfarfod Cangen nesaf/Next Branch Meeting Medi/Septmeber 2013

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 4ydd Medi, 7.30 yr hwyr, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd. Croeso i’n holl aelodau! Our next meeting will be held on Wednesday 4th September, 7.30 pm, London Welsh Centre, Gray’s Inn Road. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment