Cyfarfod Chewfror 2020 February Meeting

Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar Nos Fercher 12fed Chwefror am 19:30, Canolfan Cymry Llundain.
Our next branch meeting will be held on Wednesday 12th February at 19:30, London Welsh Centre.
Hope to see you there/Gobeithio eich gweld chi yno.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Ionawr 2020 January Meeting

Happy New Year All/Blwyddyn Newydd Dda i Bawb!

Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar Nos Fercher 15fed Ionawr am 19:00, Canolfan Cymry Llundain, yn y bar.

Our next branch meeting will be held on Wednesday 15th January at 19:00 in the bar of the London Welsh Centre.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Cangen Tachwedd 2019 November Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar Nos Fercher 20fed Tachwedd 2019. 19:30,  yn y bar yng Nghanolfan Cymry Llundain. Croeso mawr i’n holl aelodau.

Ni fydd cyfarfod ym Mis Rhagfyr 2019.

Our next branch meeting will be held on Wednesday 20th November. 19:30 in the bar of the London Welsh Centre. A warm welcome to all our members.

There will not be a meeting in December 2019.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Cangen Hydref 2019 October Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Iau 10ed Hydref 2019, 19:30 yn y bar, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd.  Gyda’r sefyllfa weleidyddol sydd ohoni, bydd llawer i’w drafod.
Our next meeting will be held on Thursday 10th October 2019, 19:30 in the bar, London Welsh Centre Gray’s Inn Road.  With politics in its present state, there’ll be no shortage of things to discuss.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Cangen Medi 2019 September Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 11eg Medi 2019, 19:30, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd.  Gyda’r sefyllfa weleidyddol sydd ohoni, bydd llawer i’w drafod.
Our next meeting will be held on Wednesday 11th September 2019, 19:30, London Welsh Centre Gray’s Inn Road.  With politics in its present state, there’ll be no shortage of things to discuss.
Posted in Uncategorized | 2 Comments

Cyfarfod Cangen Gorffennaf 2019 July Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 3ydd Gorffennaf 2019, 19:30 yn y bar, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd.  Croeso i’n holl aelodau.
Our next meeting will be held on Wednesday 3rd July 2019, 19:30 in the bar, London Welsh Centre Gray’s Inn Road.  All members welcom.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Blynyddol 2019 AGM

Ein cyfarfod nesaf fydd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar Nos Fercher, 19fed Mehefin 2019, 7.30 yr hwyr (Canolfan Cymry Llundain, ystafell i’w chadarnhau).

Yn ystod y cyfarfod, ceir adroddiadau blynyddol gan eich swyddiogion a chynhelir etholiadau ar gyfer swyddogion y Gangen (2019-20) (gwahoddir enwebiadau gan aelodau yn ystod y cyfarfod.  Mae angen eilio bob enwebiad cyn y bleidlais).  Byddwn yn edrych ymlaen a chynllunio at y flwyddyn i ddod.

Our next meeting will be the Annual General Meeting on Wednesday 19th June 2019 (London Welsh Centre, room to be confirmed).   During the meeting, the current officers will deliver their annual reports and there will be elections for the 2019-20 branch officers (nominations will be invited during the meeting, each nomination requires seconding before we vote).  We’ll be looking ahead and planning for the year to come.

Posted in Uncategorized | Leave a comment