Cyfarfod Cangen Hydref 2019 October Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Iau 10ed Hydref 2019, 19:30 yn y bar, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd.  Gyda’r sefyllfa weleidyddol sydd ohoni, bydd llawer i’w drafod.
Our next meeting will be held on Thursday 10th October 2019, 19:30 in the bar, London Welsh Centre Gray’s Inn Road.  With politics in its present state, there’ll be no shortage of things to discuss.
Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Cangen Medi 2019 September Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 11eg Medi 2019, 19:30, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd.  Gyda’r sefyllfa weleidyddol sydd ohoni, bydd llawer i’w drafod.
Our next meeting will be held on Wednesday 11th September 2019, 19:30, London Welsh Centre Gray’s Inn Road.  With politics in its present state, there’ll be no shortage of things to discuss.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Cangen Gorffennaf 2019 July Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 3ydd Gorffennaf 2019, 19:30 yn y bar, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd.  Croeso i’n holl aelodau.
Our next meeting will be held on Wednesday 3rd July 2019, 19:30 in the bar, London Welsh Centre Gray’s Inn Road.  All members welcom.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Blynyddol 2019 AGM

Ein cyfarfod nesaf fydd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar Nos Fercher, 19fed Mehefin 2019, 7.30 yr hwyr (Canolfan Cymry Llundain, ystafell i’w chadarnhau).

Yn ystod y cyfarfod, ceir adroddiadau blynyddol gan eich swyddiogion a chynhelir etholiadau ar gyfer swyddogion y Gangen (2019-20) (gwahoddir enwebiadau gan aelodau yn ystod y cyfarfod.  Mae angen eilio bob enwebiad cyn y bleidlais).  Byddwn yn edrych ymlaen a chynllunio at y flwyddyn i ddod.

Our next meeting will be the Annual General Meeting on Wednesday 19th June 2019 (London Welsh Centre, room to be confirmed).   During the meeting, the current officers will deliver their annual reports and there will be elections for the 2019-20 branch officers (nominations will be invited during the meeting, each nomination requires seconding before we vote).  We’ll be looking ahead and planning for the year to come.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Liz Saville-Roberts AS/MP Mis Mai 2019 May Meeting

Y mae’n bleser gennym roi gwybod mai Liz Saville-Roberts, Aelod Seneddol Dwyfor Meirionnydd ac arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan fydd ein gwestai arbennig yn ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 8fed Mai 2019 am 19:30 yng Nghanolfan Cymru Llundain, Heol Ysbyty Llwyd.  Ystafell i’w chadarnhau.  Dyma gyfle gwych i ni glywed y diweddaraf ganddi ac i holi a thrafod.

We are pleased to be able to let you know that Liz Saville-Roberts, MP for Dwyfor Meirionnydd and Plaid Cymru group leader at Westminster will be our special guest in our next meeting.  As previously flagged, the meeting will be on Wednesday 8th May 2019 at 19:30 in the London Welsh Centre, Gray’s Inn Road at 19:30. Room to be confirmed.  This is a great opportunity to hear the latest from Liz and there will be plenty of time for questions and discussion.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Cangen Ebrill 2019 Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 10fed Ebrill 2019 am 19:30 yng Nghanolfan Cymru Llundain, Heol Ysbyty Llwyd, cwrdd lan lofft yn y bar.  Croeso i’n holl aeloadau.

Our next meeting will be on Wednesday 10th April 2019 at 19:30 in the London Welsh Centre, Gray’s Inn Road at 19:30. Meet upstairs in the bar.  All members welcome.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Cangen Mawrth 2019 March Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 13eg Mawrth 2019 am 19:30 yng Nghanolfan Cymru Llundain, Heol Ysbyty Llwyd, cwrdd lan lofft yn y bar.  Croeso i’n holl aeloadau.

Our next meeting will be on Wednesday 13th March 2019 at 19:30 in the London Welsh Centre, Gray’s Inn Road at 19:30. Meet upstairs in the bar.  All members welcome.

Posted in Uncategorized | Leave a comment