Liz Saville-Roberts AS/MP Mis Mai 2019 May Meeting

Y mae’n bleser gennym roi gwybod mai Liz Saville-Roberts, Aelod Seneddol Dwyfor Meirionnydd ac arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan fydd ein gwestai arbennig yn ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 8fed Mai 2019 am 19:30 yng Nghanolfan Cymru Llundain, Heol Ysbyty Llwyd.  Ystafell i’w chadarnhau.  Dyma gyfle gwych i ni glywed y diweddaraf ganddi ac i holi a thrafod.

We are pleased to be able to let you know that Liz Saville-Roberts, MP for Dwyfor Meirionnydd and Plaid Cymru group leader at Westminster will be our special guest in our next meeting.  As previously flagged, the meeting will be on Wednesday 8th May 2019 at 19:30 in the London Welsh Centre, Gray’s Inn Road at 19:30. Room to be confirmed.  This is a great opportunity to hear the latest from Liz and there will be plenty of time for questions and discussion.

 

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Cangen Ebrill 2019 Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 10fed Ebrill 2019 am 19:30 yng Nghanolfan Cymru Llundain, Heol Ysbyty Llwyd, cwrdd lan lofft yn y bar.  Croeso i’n holl aeloadau.

Our next meeting will be on Wednesday 10th April 2019 at 19:30 in the London Welsh Centre, Gray’s Inn Road at 19:30. Meet upstairs in the bar.  All members welcome.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Cangen Mawrth 2019 March Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 13eg Mawrth 2019 am 19:30 yng Nghanolfan Cymru Llundain, Heol Ysbyty Llwyd, cwrdd lan lofft yn y bar.  Croeso i’n holl aeloadau.

Our next meeting will be on Wednesday 13th March 2019 at 19:30 in the London Welsh Centre, Gray’s Inn Road at 19:30. Meet upstairs in the bar.  All members welcome.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Cangen Chwefror 2019 February Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 6ed Chwefror am 19:30 yng Nghanolfan Cymru Llundain, Heol Ysbyty Llwyd, cwrdd lan lofft yn y bar.  Croeso i’n holl aeloadau.

Our next meeting will be on Wednesday 6th February at 19:30 in the London Welsh Centre, Gray’s Inn Road at 19:00. Meet upstairs in the bar.  All members welcome.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Cangen Ionawr 2019 January Branch Meeting

Blwyddyn Newydd Dda! Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 9fed Ionawr 2019, 19:30 yn y bar, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd.
Happy New Year! Our next meeting will be held on Wednesday 9th October 2019, 19:30 in the bar, London Welsh Centre Gray’s Inn Road.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Cangen Tachwedd 2018 November Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 14eg Tachwedd 2018, 19:30 yng Nghanolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd. (Mae ymweliad Liz Saville Roberts AS wedi’i ohirio (dyddiad newydd i’w gadarnhau). Mae croeso mawr i’n holl aelodau.
Our next meeting will be held on Wednesday 14th November 2018, 19:30 in the London Welsh Centre Gray’s Inn Road. Liz Saville Roberts MP’s visit has been postponed (new date to be confirmed).  A warm welcome to all our members..
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Cangen Mis Hydref/October Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 3ydd Hydref 2018, 19:30 yn y bar, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd. Ac Adam Price newydd ei ethol yn arweinydd arnon, bydd digon i’w drafod.
Our next meeting will be held on Wednesday 3ydd Hydref 2018, 19:30 in the bar, London Welsh Centre Gray’s Inn Road. Following Adam Price’s election as party leader, there will be a lot to discuss.
Posted in Uncategorized | Leave a comment