Cyfarfod Cangen Tachwedd 2018 November Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 14eg Tachwedd 2018, 19:30 yng Nghanolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd. (Mae ymweliad Liz Saville Roberts AS wedi’i ohirio (dyddiad newydd i’w gadarnhau). Mae croeso mawr i’n holl aelodau.
Our next meeting will be held on Wednesday 14th November 2018, 19:30 in the London Welsh Centre Gray’s Inn Road. Liz Saville Roberts MP’s visit has been postponed (new date to be confirmed).  A warm welcome to all our members..
Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Cangen Mis Hydref/October Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 3ydd Hydref 2018, 19:30 yn y bar, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd. Ac Adam Price newydd ei ethol yn arweinydd arnon, bydd digon i’w drafod.
Our next meeting will be held on Wednesday 3ydd Hydref 2018, 19:30 in the bar, London Welsh Centre Gray’s Inn Road. Following Adam Price’s election as party leader, there will be a lot to discuss.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Cangen Medi 2018 September Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 12fed Medi 2018, 19:30 yn y bar, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd. Dyma fydd ein cyfarfod cyntaf ers yr Cyfarfod Blynyddol ym Mis Mehefin. A Brexit yn brysur agosáu heb sôn fod yr ornest i arwain i Blaid yn mynd rhagddi, bydd digon i’w drafod.
Our next meeting will be held on Wednesday 12th September 2018, 19:30 in the bar, London Welsh Centre Gray’s Inn Road. This will be our first meeting since the AGM in June and with Brexit a leadership election coming up, there will be a lot to discuss.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

POSTPONED – Cyfarfod Mis Gorffennaf July Meeting

Gan fod y gêm rhwng Lloegr a Chroatia ymlaen yng Nghanolfan Cymru Llundain nos yfory fydd y lle dan ei sang ac rydyn felly wedi penderfynnu gohirio’r cyfarfod a oedd wedi’i drefnu ar gyfer 11eg Gorffennaf tan nes ymlaen yn y mis, dyddiad newydd i’w gadarnhau.
As the England/Croatia match will be shown at the London Welsh Centre tomorrow night, the venue will be very busy and we have decided to postpone the meeting that was planned for 11th July until later in the month (new date to be confirmed).
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Blynyddol 2018 AGM

Ein cyfarfod nesaf fydd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar Nos Fercher, 13fed Mehefin 2018, 7.30 yr hwyr (Canolfan Cymry Llundain, ystafell i’w chadarnhau).

Yn ystod y cyfarfod, ceir adroddiadau blynyddol gan eich swyddiogion a chynhelir etholiadau ar gyfer swyddogion y Gangen (2018-19).  Byddwn yn edrych ymlaen a chynllunio at y flwyddyn i ddod.

Our next meeting will be the Annual General Meeting on Wednesday 13th June 2018 (London Welsh Centre, room to be confirmed).

During the meeting, the current officers will deliver their annual reports and there will be elections for the 2018-19 branch officers.  We’ll be looking ahead and planning for the year to come.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Diweddariad/Update: Cyfarfod Cangen Ebrill/Mai 2018 April/May Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 9fed Mai 2018, 19:30, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd.  Dalier sylw, na fydd cyfarfod bellach ar 11eg Ebrill.  Am ragor o fanylion, cysyllter â’r ysrifennydd.
Our next meeting will be held on Wednesday 9th May 2018, 19:30, London Welsh Centre Gray’s Inn Road.   NB:  there will not now be a meeting on 11th April.   For more details, please contact the secretary.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Cangen Mis Mawrth 2018 March Branch meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 14eg Mawrth 2018 19:30 yng Nghanolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd,
Our next meeting will be held on Wednesday 14th March 2018, 19:30 at the London Welsh Centre Gray’s Inn Road.
Posted in Uncategorized | Leave a comment