Cyfarfod Blynyddol 2022 AGM

S’mae i’n haelodau hen a newydd! Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Plaid Cymru (Cangen Llundain) ar Nos Fawrth 21ain Mehefin 2022, 19:30, ar Zoom (y ddolen Zoom i ddilyn os rhowch wybod i’r Ysgrifennydd eich bod chi am fynychu).

Yn ystod y cyfarfod, ceir adroddiadau blynyddol gan eich swyddiogion a chynhelir etholiadau ar gyfer swyddogion y Gangen (2022-23) (gwahoddir enwebiadau gan aelodau yn ystod y cyfarfod.  Mae angen eilio bob enwebiad cyn y bleidlais).  

Byddwn yn edrych ymlaen a chynllunio at y flwyddyn i ddod. 

Hello to members, new and old. The Plaid Cymru London Branch Annual General Meeting will be held onTuesday 21st June 202219:30 at on Zoom (Zoom link to follow if you let the Secretary know you’d like to attend). 

During the meeting, the current officers will deliver their annual reports and there will be elections for the 2022-23 branch officers (nominations will be invited during the meeting, each nomination requires seconding before we vote). 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Cangen Mis Mai/May Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf am 19:00 (dim 19:30 fel arfer) ar Nos Fawrth 10fed Mai. Caiff aelodau (sydd am fynychu) y ddolen Zoom trwy ebostio Ysgrifennydd y Gangen.

Our next branch meeting will take place at 19:00 (not at 19:30 as usual) on Tuesday 10th May.  Members who would like the Zoom link, please contact the Branch Secretary.    

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Cangen Mis Chwefror/February Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf am 19:30 ar Nos Fawrth8fed Chwefror.  Manylion i ddilyn nes ymlaen. 
Our next branch meeting will take place at 19:30 on Tuesday 8th February.  Our meetings are held in English (though Welsh contribs welcome, of course!). More details to follow in due course.  

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Cangen Ionawr/January Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar Zoom ar Nos Fawrth 18fed Ionawr 2022.  Bydd y cyfarfod yn dechrau am 19:30
Os hoffech gymryd rhan, cyslltwch â’r Ysgrifennydd os gwelwch yn dda ac mi gewch chi’r ddolen ymuno. 
Our next branch meeting will take place on Zoom.  The meeting will start at 19:30 on Tuesday 18th January 2022.  Our meetings are held in English (though Welsh contribs welcome, of course!).  
If you’d like to take part, contact the Secretary to receive the link to join the meeting. 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Cangen Mis Tachwedd/November Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar Nos Fawrth 23ain Tachwedd Hydref am 19:30, ar Zoom. Cawn gyfle i drafod y cytundeb newydd rhwng y Blaid a Llywodraeth Llafur Cymru. Aelodau! Rhowch wybod i’r Ysgrifennydd os hoffech gael y ddolen Zoom.

 
Our next branch meeting will be held on 23rd November at 19:30 in on Zoom. There’ll be chance to discuss the new deal between Plaid Cymru and the Labour Welsh Government. Members! Get in touch with the Secretary if you’d like the Zoom link.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Cangen Mis Hydref/October Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf Nos Iau, sef yr 21ain Hydref am 19:30, ar Zoom. Aelodau: rhowch wybod i Ysgrifennydd y Gangen os hoffech gael y ddolen. 
Our next branch meeting will be held on Thursday night, 21st October at 19:30 in on Zoom. Members: please get in touch if you’d like the Branch Secretary to send you the link.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Cangen Medi/September Branch Meeting

Gobeithio eich bod chi wedi cael haf da. 
Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar Zoom ar Nos Fawrth 7fed Medi.  Bydd y cyfarfod yn dechrau am 19:30
Os hoffech gymryd rhan, cysylltywch ag Ysgrifennydd y Gangen, os gwelwch yn dda ac mi gewch chi’r ddolen ymuno nes ymlaen.  
We hope you’ve had a good summer.  
Our next branch meeting will take place on Zoom.  The meeting will start at 19:30 on Tuesday 7th September.  Our meetings are held in English (though Welsh contribs welcome, of course!).  
If you’d like to take part, contact the Branch Secretary for the link to join the meeting. 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Blynyddol 2021 AGM

Ein cyfarfod nesaf fydd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar Nos Fawrth, 13eg Gorffennaf 2021, 19:30, ar Zoom (aelodau – rhowch gwybod i’r Ysgrifennydd os ydych am gael y ddolen Zoom).

Yn ystod y cyfarfod, ceir adroddiadau blynyddol gan eich swyddiogion a chynhelir etholiadau ar gyfer swyddogion y Gangen (2021-22) (gwahoddir enwebiadau gan aelodau yn ystod y cyfarfod.  Mae angen eilio bob enwebiad cyn y bleidlais).  

Byddwn yn edrych ymlaen a chynllunio at y flwyddyn i ddod. 

Our next meeting will be the Annual General Meeting on Tuesday 13th July 202119:30 on Zoom (Zoom link for members on request from Branch Secretary).  During the meeting, the current officers will deliver their annual reports and there will be elections for the 2021-22 branch officers (nominations will be invited during the meeting, each nomination requires seconding before we vote). 

Meetings are in English, but contributions in Welsh welcome. 

We’ll be looking ahead and planning for the year to come.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Mis Mehefin/June Meeting

S’mae Bawb! Hello Everyone!


Gobeithio eich bod chi’n mwynhau’r tywydd. 
Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar Zoom ar Nos Iau 10fed Mehefin.  Bydd y cyfarfod yn dechrau am 19:30
Os hoffech gymryd rhan, ebostiwch Ysgrifennydd y Gangen os gwelwch yn dda ac mi gewch chi’r ddolen ymuno nes ymlaen.  


We hope you’re enjoying the weather.  
Our next branch meeting will take place on Zoom.  The meeting will start at 19:30 on Thursday 10th June.  Our meetings are held in English (though Welsh contribs welcome, of course!).  
If you’d like to take part, please email the Branch Secretary and we’ll send you the link to join the meeting later. 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Mis Mai/May Meeting

Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar Zoom ar Nos Iau 13eg Mai.  Bydd y cyfarfod yn dechrau am 19:00 (sylwer ar y noson a’r amser anarferol). Cawn drafodaeth fywiog am ganlyniadau’r etholiadau i’r Senedd, siwr o fod. Rhowch wybod i’r Ysgrifenydd os hoffech gael y ddolen er mwyn ymuno â ni yn y cyfarfod. 


Our next branch meeting will take place on Zoom.  The meeting will start at 19:00, this Thursday 13th May and I look forward to a lively discussion of the Senedd election results, whatever they are. Please note the the changed day and time this month Our meetings are held in English (though Welsh contribs welcome, of course!).  Members can obtain the Zoom link from the Secretary.  

Posted in Uncategorized | Leave a comment