Cyfarfod Cangen Mis Hydref/October Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf Nos Iau, sef yr 21ain Hydref am 19:30, ar Zoom. Aelodau: rhowch wybod i Ysgrifennydd y Gangen os hoffech gael y ddolen. 
Our next branch meeting will be held on Thursday night, 21st October at 19:30 in on Zoom. Members: please get in touch if you’d like the Branch Secretary to send you the link.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Cangen Medi/September Branch Meeting

Gobeithio eich bod chi wedi cael haf da. 
Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar Zoom ar Nos Fawrth 7fed Medi.  Bydd y cyfarfod yn dechrau am 19:30
Os hoffech gymryd rhan, cysylltywch ag Ysgrifennydd y Gangen, os gwelwch yn dda ac mi gewch chi’r ddolen ymuno nes ymlaen.  
We hope you’ve had a good summer.  
Our next branch meeting will take place on Zoom.  The meeting will start at 19:30 on Tuesday 7th September.  Our meetings are held in English (though Welsh contribs welcome, of course!).  
If you’d like to take part, contact the Branch Secretary for the link to join the meeting. 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Blynyddol 2021 AGM

Ein cyfarfod nesaf fydd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar Nos Fawrth, 13eg Gorffennaf 2021, 19:30, ar Zoom (aelodau – rhowch gwybod i’r Ysgrifennydd os ydych am gael y ddolen Zoom).

Yn ystod y cyfarfod, ceir adroddiadau blynyddol gan eich swyddiogion a chynhelir etholiadau ar gyfer swyddogion y Gangen (2021-22) (gwahoddir enwebiadau gan aelodau yn ystod y cyfarfod.  Mae angen eilio bob enwebiad cyn y bleidlais).  

Byddwn yn edrych ymlaen a chynllunio at y flwyddyn i ddod. 

Our next meeting will be the Annual General Meeting on Tuesday 13th July 202119:30 on Zoom (Zoom link for members on request from Branch Secretary).  During the meeting, the current officers will deliver their annual reports and there will be elections for the 2021-22 branch officers (nominations will be invited during the meeting, each nomination requires seconding before we vote). 

Meetings are in English, but contributions in Welsh welcome. 

We’ll be looking ahead and planning for the year to come.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Mis Mehefin/June Meeting

S’mae Bawb! Hello Everyone!


Gobeithio eich bod chi’n mwynhau’r tywydd. 
Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar Zoom ar Nos Iau 10fed Mehefin.  Bydd y cyfarfod yn dechrau am 19:30
Os hoffech gymryd rhan, ebostiwch Ysgrifennydd y Gangen os gwelwch yn dda ac mi gewch chi’r ddolen ymuno nes ymlaen.  


We hope you’re enjoying the weather.  
Our next branch meeting will take place on Zoom.  The meeting will start at 19:30 on Thursday 10th June.  Our meetings are held in English (though Welsh contribs welcome, of course!).  
If you’d like to take part, please email the Branch Secretary and we’ll send you the link to join the meeting later. 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Mis Mai/May Meeting

Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar Zoom ar Nos Iau 13eg Mai.  Bydd y cyfarfod yn dechrau am 19:00 (sylwer ar y noson a’r amser anarferol). Cawn drafodaeth fywiog am ganlyniadau’r etholiadau i’r Senedd, siwr o fod. Rhowch wybod i’r Ysgrifenydd os hoffech gael y ddolen er mwyn ymuno â ni yn y cyfarfod. 


Our next branch meeting will take place on Zoom.  The meeting will start at 19:00, this Thursday 13th May and I look forward to a lively discussion of the Senedd election results, whatever they are. Please note the the changed day and time this month Our meetings are held in English (though Welsh contribs welcome, of course!).  Members can obtain the Zoom link from the Secretary.  

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Mis Ebrill/April Meeting

Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf am 19:30 ar Nos Fercher (14eg Ebrill) ar Zoom. Croeso i’n haelodau i gyd. Os hoffech gymryd rhan, rhowch wybod i ysgrifennydd y Gangen ac mi gewch y ddolen Zoom nes ymlaen. 


Our next branch meeting will be on Zoom at 19:30 on Wednesday (14th April). All members are welcome. Meetings are held in English (but contributions in Welsh are welcome). If you would like to take part, please let the Branch secretary know and you’ll be sent the Zoom link later. 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Mis Mawrth/March Meeting

 Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar Zoom ar Nos Fawrth 9fed Mawrth 2021.  Bydd y cyfarfod yn dechrau am 19:30
Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch ag ysgrifenydd y Gangen am y ddolen.

Our next branch meeting will take place on Zoom.  The meeting will start at 19:30 on Tuesday 9th March 2021.  Our meetings are held in English (though Welsh contribs welcome, of course!).  
If you’d like to take part, contact the Branch secretary for the link. 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Mis Chwefror/February Meeting

Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar Zoom ar Nos Fawrth 9fed Chwefror.  Bydd y cyfarfod yn dechrau am 19:30
Os hoffech gymryd rhan, rhowch wybod i’r Ysgrifennydd ac mi gewch chi’r ddolen ymuno nes ymlaen.  

Our next branch meeting will take place on Zoom.  The meeting will start at 19:30 on Tuesday 9th February.  Our meetings are held in English (though Welsh contribs welcome, of course!).  
If you’d like to take part, let the Secretary know and you’ll get link to join the meeting later. 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Mis Ionawr/January Meeting

Blwyddyn Newydd Dda, Bawb! Happy New Year, Everyone!
Gobeithio eich bod chi’n cadw’n ddiogel. 
Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar Zoom ar Nos Iau 7fed Ionawr 2021.  Bydd y cyfarfod yn dechrau am 19:30
Os hoffech gymryd rhan, rhowch wybod i’r Ysgrifennydd ac mi gewch chi’r ddolen ymuno ymlaen law.  
I hope you’re keeping safe.  
Our next branch meeting will take place on Zoom at 19:30 on Thursday 7th January 2021.  Our meetings are held in English (though Welsh contribs welcome, of course!).  
If you’d like to take part, let the Secretary know and you’ll receive link to join the meeting beforehand. 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dim cyfarfod ym Mis Rhagfyr/No meeting in December

Gobeithio bod ein holl aelodau yn cadw yn ddiogel.  Dim ond gair bach er mwyn rhoi gwybod na fydd cyfarfod cangen ym Mis Rhagfyr (rydyn ni ddim yn cwrdd fel arfer yn Rhagfyr).  Rhoddir gwybod i chi maes o law am ddyddiad cyfarfod cangen Mis Ionawr. 

We hope that all our members are keeping safe.  Just a quick message to let you know that there will not be a branch meeting in December (we don’t usually have one in December). The date of the January meeting will be publicised later.

Posted in Uncategorized | Leave a comment